Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24

Deklaracje

 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW !!!

 

 

Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zgodnie, z którymi Gmina przejmuje wszystkie obowiązki związane z gospodarką odpadami i wyłoni w drodze przetargu firmę odbierającą odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

 

DEKLARACJE

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Wszyscy właściciele nieruchomości do 15 czerwca 2013 r. zobowiązani byli złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady, tzn. mieszkańcy Gminy Piekoszów. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ:

 

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami w niej zawartymi, w celu rzetelnego i prawidłowego wpisania niezbędnych danych. Deklaracje wypełnione nierzetelnie będą podlegać weryfikacji, a w przypadku braków lub błędów mieszkańcy zostaną wezwani do jej uzupełnienia.

 

 


Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Piekoszowie (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

 

  RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW

 

 

Uchwałą Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą Nr XXIX/189/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych będą odbierane od właścicieli nieruchomości w podziale na następujące frakcje i z częstotliwością:

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) i ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM ODPADY ZIELONE:

                                 

1.  z terenu gminy Piekoszów w zabudowie jednorodzinnej:

- dwa razy w miesiącu w okresie od czerwca do września

- raz w miesiącu w okresie od października do maja

2. z terenu gminy Piekoszów w zabudowie wielolokalowej:

- raz w tygodniu

 

ODPADY SEGREGOWANE (ZBIERANE SELEKTYWNIE), obejmujące papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło:

                               

 

1.  z terenu gminy Piekoszów w zabudowie jednorodzinnej:

- raz w miesiącu                             

2.  z terenu gminy Piekoszów w zabudowie wielolokalowej:

- dwa razy w miesiącu

 

POPIÓŁ

1. w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu w okresie października do kwietnia

2. w zabudowie wielolokalowej dwa razy w miesiącu w okresie października do kwietnia

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 dostępny jest na stronie internetowej http://www.piekoszow.pl w zakładce: Gospodarka odpadami i ochrona środowiska.

Ponadto uprzejmie informujemy, że od stycznia 2017 roku, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów świadczyć będzie firma:.A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”.

Stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również terminy płatności oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać „opłaty śmieciowej” pozostają bez zmian.                                                                                                                                   

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie systemu gospodarowania odpadami, szczegółowe pytania można kierować do Urzędu Gminy w Piekoszowie, pok. nr 112, pod nr tel. 41 300 44 12 lub mailowo: czysta.gmina@piekoszow.pl

UG Piekoszów
Dane kontaktowe

Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów
województwo: świętokrzyskie
powiat: kielecki

tel. (+48) 41 300 44 00
fax (+48) 41 300 44 60

e-mail: gmina@piekoszow.pl

NIP: 959-14-78-926

Godziny pracy urzędu

poniedziałek - 7.30 do 15.30
wtorek - 7.30 do 15.30
środa - 7.30 do 15.30
czwartek - 7.30 do 15.30
piątek - 7.30 do 15.30

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w środy w godzinach 11.00 - 15.30

Statystyki
Licznik odwiedzin:
2906052
Dzisiaj:
269
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.144.29.233
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij