Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Gospodarka odpadami i ochrona środowiska / Deklaracje
 
 

- emapa.jpg

Deklaracje

 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW !!!

 

 

Od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zgodnie, z którymi Gmina przejmuje wszystkie obowiązki związane z gospodarką odpadami i wyłoni w drodze przetargu firmę odbierającą odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

 

DEKLARACJE

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Wszyscy właściciele nieruchomości do 15 czerwca 2013 r. zobowiązani byli złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady, tzn. mieszkańcy Gminy Piekoszów. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ:

 

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami w niej zawartymi, w celu rzetelnego i prawidłowego wpisania niezbędnych danych. Deklaracje wypełnione nierzetelnie będą podlegać weryfikacji, a w przypadku braków lub błędów mieszkańcy zostaną wezwani do jej uzupełnienia.

 

 


Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Piekoszowie (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

 

  RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW

 

 

Uchwałą Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą Nr XXIX/189/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych będą odbierane od właścicieli nieruchomości w podziale na następujące frakcje i z częstotliwością:

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) i ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM ODPADY ZIELONE:

                                 

1.  z terenu gminy Piekoszów w zabudowie jednorodzinnej:

- dwa razy w miesiącu w okresie od czerwca do września

- raz w miesiącu w okresie od października do maja

2. z terenu gminy Piekoszów w zabudowie wielolokalowej:

- raz w tygodniu

 

ODPADY SEGREGOWANE (ZBIERANE SELEKTYWNIE), obejmujące papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło:

                               

 

1.  z terenu gminy Piekoszów w zabudowie jednorodzinnej:

- raz w miesiącu                             

2.  z terenu gminy Piekoszów w zabudowie wielolokalowej:

- dwa razy w miesiącu

 

POPIÓŁ

1. w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu w okresie października do kwietnia

2. w zabudowie wielolokalowej dwa razy w miesiącu w okresie października do kwietnia

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 dostępny jest na stronie internetowej http://www.piekoszow.pl w zakładce: Gospodarka odpadami i ochrona środowiska.

Ponadto uprzejmie informujemy, że od stycznia 2017 roku, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów świadczyć będzie firma:.A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”.

Stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również terminy płatności oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać „opłaty śmieciowej” pozostają bez zmian.                                                                                                                                   

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie systemu gospodarowania odpadami, szczegółowe pytania można kierować do Urzędu Gminy w Piekoszowie, pok. nr 112, pod nr tel. 41 300 44 12 lub mailowo: czysta.gmina@piekoszow.pl

UG Piekoszów
Urząd Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 300-44-00, fax: 41 300-44-60, email: gmina@piekoszow.pl
NIP: 959-09-29-137
Gmina Fair Play
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x